27.4.07

Els liberals son de lletres - part 3

71 millions d'euros de nou deficit, 333 milions d'euros de deficit acumulat molt majoritariament sino casi totalment pels governs liberals desde fa 13 anys, es el fred balanç de les xifres que es van fer publiques ahir. Voler trobar-hi una lectura positiva es un acte de cinisme inutil ja que no crec que hi hagi ningu al pais que es pugui creure que tenir una desviacio en el seu pressupost de mes del 25% es una cosa bona pel pais. Tampoc es bo pel pais que tinguem un deficit acumulat que superi ja per mes de 50 milions d'euros els ingressos anuals de l'administracio central.

Ens volen fer creure que aixo es bo, perque no son els limits que marquen els criteris de convergencia de Maastricht. Doncs be, no es veritat ! Uns dels criteris de convergencia de Maastricht es que el deficit anyal no ha de superar mai el 3% del PIB, i en aquest cas, amb un PIB estimat a 2200 milions d'euros, el nostre deficit de 71 milions representa el 3,22%. I aixo nomes representa el deficit de l'administracio central, no el deficit total de l'administracio que tindria d'incluir el deficit de tots els comuns, que es pot estimar vist les xifres que han surgit ultimament als diaris amb uns 15 milions mes. Aixo voldria dir que estem casi a 5% de deficit per, 2 punts percentuals per sobre el criteri de Maastricht.

El mes problematic es per aixo que ens volem comparar amb els paisos que han adoptat aquests criteris nomes quan es tracta dels deficits pressupostaris. Aquest paisos primer tenen una perfecta idea del PIB dels seus paisos perque els impostos sobre els cuals es basen els seus ingressos graven directament aquest PIB i son doncs proporcionals al PIB. Aqui a Andorra, que el PIB sigui 2200 milions o 100000 milions no te cap importancia, tampoc en sabem la xifra exacte, ja que els nostre sistema fiscal no es basa en gravar la riquesa que es crea en el pais, sino en gravar el consum de serveis i de certs productes com la gasolina, l'importacio de productes, i certes transaccions immobiliaries. Aixo NO fa el PIB, n'es potser una petita part, pero no es correspon en cap cas a la riquesa que es crea al pais. Els criteris de convergencia de Maastricht no es poden aplicar aqui sense un canvi del PIB per un altre indicador que sigui proporcional als ingressos.

Aixi doncs si ens basem amb el PIB, ja estem per sobre d'un dels criteris de Maastricht i de molt. Si ens basem en un indicador que sera nomes una part del PIB, segur que incomplim el segon criteri que es que el deficit cumulat sigui inferior al 60% del PIB. Pero al ritme com creix el deficit i que no hi ha manera de parar amb els liberals, aquest criteri l'incomplirem dins de ben poc tambe. No s'hi val culpar a els reconduits, perque ells tambe van reconduint i fent plurianuals, vol dir doncs que els governs que vindran despres s'hauran de menjar els deficits que ells han estat creant. El problema es de mala gestio, s'esta gastant en molts ambits el que no es te, i no es van a buscar els ingressos on es tindrien d'anar a buscar: beneficis bancaris i empresarials, plusvalues financeres, especulacio immobiliaria. S'aumenta la despesa de personal extraordinari, els assessors, els propagandistes, les maquines de vigilancia, en canvi es retalla el funcionament de l'estat i de l'administracio. Es fan malament les coses com amb el forn, la depuradora d'Anyos, l'edifici Albatros, pero es solucionen repartint milions d'euros sense pensar que son els diners de tots i tant alegres.

El govern liberal no pot enganyarnos ja amb unes xifres com aquestes. El estat que ens estan deixant i que deixarant als nostres fills i nets esta casi o ja en fallida tecnica. Ells fara temps que hauran desaparegut de la vida politica que a nosaltres, al pais, li tocara anar pagant la factura del desgavell liberal de tots aquest anys en que s'ha anat pillant sistematicament les caixes pel seu benefici i no pel benefici del pais. El pornosinistre, pot anar prometent el deficit 0 al 2009, que ja no es tal perque ens explica avui que nomes sera en el seu paper que presenta a final d'any que no serveix per res com ja s'ha vist, i no sera un deficit 0 real quan es facin de veritat els compte, jo i molts com jo no ens el podem creure ni un sol segon. Ha demostrat que es tant mag de les finances com la seva predecessora escaldenca, es a dir un 0 a l'esquerra. El fracas es sonat francament, i fins i tots els liberals es posen les mans al cap quan veuen els numeros vermells que ha aconseguit Mirapeix.

Em sembla doncs que pels liberals, aixo de les xifres, pressupostos, ingressos i despeses no va amb ells. Son de lletres, de lletres de credit que haurem de pagar per anar aixugant el deficit que ells van creant. El desastre continua, fins quan?